คณะทำงาน ศูนย์ข้อมูลกลาง จังหวัดศรีสะเกษ
ค้นหา
 
บุคคล/องค์การทางวัฒนธรรม
ศิลปิน  
ปราชญ์ชาวบ้าน  
บุคคลสำคัญทางศาสนา  
นักเขียน/นักประพันธ์  
สมาคม/มูลนิธิ/ชมรม  
เครือข่ายทางวัฒนธรรม  
หน่วยงานทางวัฒนธรรม  
สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  
ทัศนศิลป์  
เอกสารหนังสือ  
สื่อโสตทัศน์  
เครื่องมือเครื่องใช้  
เครื่องแต่งกาย  
วิถีชีวิต
ชาติพันธุ์  
ศาสนาและความเชื่อ  
ประเพณีและพิธีกรรม  
ภาษาและวรรณกรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ศิลปะการแสดงและดนตรี  
สถานที่ทางวัฒนธรรม
แหล่งโบราณคดี  
อุทยานประวัติศาสตร์  
โบราณสถาน  
สถาปัตยกรรมสำคัญ  
ศาสนสถาน  
พิพิธภัณฑ์  
หอสมุด/ห้องสมุด  
หอจดหมายเหตุ  
อนุเสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน  
สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม  
แหล่งท่องเที่ยว  
อื่นๆ  

รูป
รายละเอียด
ที่ตั้ง
วันที่
นายเสร็จ ไกรรักษ์ (หมอยาพื้นบ้าน)
สถานที่ตั้ง บ้านง้อ
เลขที่  3  หมู่  2 
ตำบล
น้ำคำ อำเภอ  เมือง
จังหวัด ศรีษะเกษ
2009-11-15
นางทองใส นามคำ (ทำคลอด)
สถานที่ตั้ง บ้านยาง
เลขที่  49  หมู่  7 
ตำบล
น้ำคำ อำเภอ  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีษะเกษ
2009-11-14
นายสงวน ดวงมาลา(ทำพิธีแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ฯ)
สถานที่ตั้ง บ้านหัวนา
เลขที่  2  หมู่  10 
ตำบล
น้ำคำ อำเภอ  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีษะเกษ
2009-11-14
นายสุบรรณ์ ทองยุ้น (หมอพื้นบ้าน)
สถานที่ตั้ง บ้านหัวนา
เลขที่  1  หมู่  10 
ตำบล
น้ำคำ อำเภอ  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีษะเกษ
2009-11-15
นายสงวน ดวงมาลา (หมอสูตรขวัญ)
สถานที่ตั้ง บ้านหัวนา
เลขที่  2  หมู่  10 
ตำบล
น้ำคำ อำเภอ  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีษะเกษ
2009-11-18
นายทองคำ สิงห์สิทธิ์ (สานแห)
สถานที่ตั้ง บ้านง้อ
เลขที่  9  หมู่  2 
ตำบล
น้ำคำ อำเภอ  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีษะเกษ
2009-11-18
นายอำพันธ์ ทองยุ้น (จักสานไม้ไผ่)
สถานที่ตั้ง บ้านบุข้าวดอ
เลขที่  16  หมู่  4 
ตำบล
น้ำคำ อำเภอ  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีษะเกษ
2009-11-15
นายบุญ มิ่งสอน (จักสานไม้ไผ่)
สถานที่ตั้ง บ้านน้ำคำ
เลขที่  -  หมู่  6 
ตำบล
น้ำคำ อำเภอ  เมือง
จังหวัด ศรีษะเกษ
2009-11-15
หน้า    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30   

     
  ผู้ดูแลระบบ 
 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ถนนวันลูกเสือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
หมายเลขโทรศัพท 0 4561 7811 หมายเลขโทรสาร 0 4561 7812
อีเมล์ sisaket@m-culture.go.th

เว็บไซต์อื่นๆ : จังหวัดศรีสะเกษ | ท่องเที่ยวไทย | ครีมจุฬา | ครีมสมุนไพรจุฬา | dental pattaya | ครีมหมอจุฬา | เสื้อชูชีพ | ชุดชูชีพ | เต็นท์ | ถุงนอน | ครีมมะหาด | โลชั่นมะหาด | ครีมนาเดีย